You must login to contact

Ravna Zemlja

RAVNA ZEMLJA, DIO 72, Jeka je dokaz da se nalazimo ispod kupole

Istraživač i autor knjige”ISTINA” Darko Marijanović _______________________________________ Live donacije na linku: https://streamlabs.com/ravnazemlja/tip _______________________________________ KNJIGA: “ISTINA o svijetu u kojem živimo” – https://www.facebook.com/istina2017 Informacije o knjizi ISTINA i načini naručivanja iste:…

Film & Animation

Music

RAVNA ZEMLJA, DIO 72, Jeka je dokaz da se nalazimo ispod kupole

Istraživač i autor knjige”ISTINA” Darko Marijanović _______________________________________ Live donacije na linku: https://streamlabs.com/ravnazemlja/tip _______________________________________ KNJIGA: “ISTINA o svijetu u kojem živimo” – https://www.facebook.com/istina2017 Informacije o knjizi ISTINA i načini naručivanja iste:…

Health

RAVNA ZEMLJA, DIO 72, Jeka je dokaz da se nalazimo ispod kupole

Istraživač i autor knjige”ISTINA” Darko Marijanović _______________________________________ Live donacije na linku: https://streamlabs.com/ravnazemlja/tip _______________________________________ KNJIGA: “ISTINA o svijetu u kojem živimo” – https://www.facebook.com/istina2017 Informacije o knjizi ISTINA i načini naručivanja iste:…

RAVNA ZEMLJA, DIO 71, SUNCE JE DOKAZ DA JE ZEMLJA RAVNA

Polozaji Sunca i efekti koje proističu govori nam da je Zemlja ravna! Ako netko dokaze suprotno, javite nam… Više informacija na: hteam.org

Travel

RAVNA ZEMLJA, DIO 72, Jeka je dokaz da se nalazimo ispod kupole

Istraživač i autor knjige”ISTINA” Darko Marijanović _______________________________________ Live donacije na linku: https://streamlabs.com/ravnazemlja/tip _______________________________________ KNJIGA: “ISTINA o svijetu u kojem živimo” – https://www.facebook.com/istina2017 Informacije o knjizi ISTINA i načini naručivanja iste:…